.

czwartek, 27 grudzień 2018 22:36

Szkolne Dni Profilaktyki

Napisane przez 

 14 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie odbyło się podsumowanie Szkolnych Dni Profilaktyki, odbywających się pod hasłem „NARKOTYKI,  DOPALACZE – ULEGNIESZ, POLEGNIESZ”. Działania podejmowane były w ramach projektu, pod tym samym tytułem, finansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych w Zaleszanach.

Celem Szkolnych Dni Profilaktyki jest  popularyzacja idei profilaktyki w szkole, uświadomienie młodzieży szkodliwości przyjmowania używek, podkreślenie wartości postaw abstynenckich oraz propagowanie  zdrowego stylu życia. W ramach działań uczniowie klasy VII, VIII i klasy III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach pt. ”Na tropach asertywności - gdzie mogę ją znaleźć?”, przeprowadzonych przez szkolnego psychologa. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności skutecznego odmawiania, tj. zachowań asertywnych. Wychowawcy poszczególnych klas przeprowadzili tematyczne lekcje wychowawcze w zakresie profilaktyki uzależnień. Ponadto każda klasa przygotowała plakat na przydzielony temat, dotyczący profilaktyki antynarkotykowej. Powstały plakaty o następującej tematyce:

·         Klasa VII – Przyczyny i skutki zażywania narkotyków i dopalaczy.

·         Klasa VIII - Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i dopalaczy.

·         Klasa III gimnazjum – Dopalacze, narkotyki - liczby i statystyki.

Młodzież mogła także wziąć udział w konkursach tematycznych:

·         Konkurs  wiedzy, w którym należało rozwiązać test, dotyczący narkotyków, dopalaczy, narkomanii oraz profilaktyki antynarkotykowej.

·         Uczestnicy konkursu plastycznego przygotowywali pracę pt.  „Bez nałogów- żyję zdrowo!”". W konkursie wzięło udział  48 osób z klas IV-VIII i klasy III gimnazjum. Prace były oceniane za: zgodność z tematem, estetykę wykonania, oryginalność ujęcia tematu, inwencję i pomysłowość prezentacji tematyki. Nagrodzone prace konkursowe zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu.

·         Konkurs literacki - zadaniem uczestników było wykonanie pracy literackiej pt. „List do narkomana”. Przy ocenie prac były brane pod uwagę następujące elementy: wartość merytoryczna i literacka pracy, pomysłowość i kreatywność w podejściu do tematu konkursu, poprawna pisownia oraz stosowanie zasad pisania listów.

W poszczególnych kategoriach wyłoniono laureatów, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Zaleszanach.

Podczas podsumowania  Szkolnych Dni Profilaktyki uczniowie obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Planety nadziei” w wykonaniu uczniów klasy III gimnazjum i klasy VIII. Na zakończenie zebrani zobaczyli film pt. „Wpływ dopalaczy na organizm człowieka”.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania pozwolą na kształtowanie właściwych postaw wobec wszelkich używek, po które młodzi ludzie sięgają dla poczucia przynależności i akceptacji środowiska rówieśniczego, pozwolą także promować zdrowy styl życia i dorastanie bez nałogów.

Czytany 398 razy Ostatnio zmieniany piątek, 28 grudzień 2018 09:04