.

Obowiązek informacyjny

Napisane przez 

Na podstawie:

·Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1000),·Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zbydniowie

Ul. Sandomierska 210

37-415 Zaleszany

Inspektorem Danych osobowych jest:  

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

wykonywania działalności w zakresie edukacji,

-  zatrudnienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Zbydniowie- świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

- wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

- prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podanie Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Zbydniowie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie,

ul. Sandomierska 210,

tel. 15 8458746

 

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Mateusz Siembab,
tel. 733 337 421,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) na zewnątrz i wewnątrz budynku Placówki.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbydniowie  zlokalizowane przy ul. Sandomierskiej 210.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

·      budynek Placówki (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe)

·      obszar wokół Placówki (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe).

Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

·      art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.),

·      art. 6, ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 15dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu
i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

·      na wniosek organów prowadzących postępowania

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Placówki.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Czytany 1619 razy
Więcej w tej kategorii: « Biblioteka Konkursy »