.

menu

menu (5)

czwartek, 10 kwiecień 2014 15:51

Kontakt

Napisane przez

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

ul. Sandomierska 210

37-415 Zaleszany

telefon (15) 8458746

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP 865-21-46-314

czwartek, 10 kwiecień 2014 15:50

Galeria

Napisane przez

FESTIWAL KULTURY GIMNAZJALNEJ 2013

czwartek, 10 kwiecień 2014 15:50

Plan lekcji

Napisane przez

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Godz.

 Klasa

1

2

3

 

poniedziałek

     

7.45 – 8.30

1

inform.B

j. ang.1/ j.ang.2

j.polski

8.40 – 9.25

2

j. ang.1/ j.ang.2

j.polski

matematyka

9.35 – 10.20

3

g.wychowawcza

g.wychowawcza

g.wychowawcza

10.40 - 11.25

4

matematyka

geografia

fizyka

11.35 – 12.20

5

w-f

matematyka

j. angielski

12.30 – 13.15

6

infor. A/j. niem. 2

historia

muzyka

13.25 – 14.10

7

 

infor.C

 

 

wtorek

     

7.45 – 8.30

1

matematyka

biologia

j.angielski

8.40 – 9.25

2

j.polski

j.niem.2/w-f1

biologia

9.35 – 10.20

3

biologia

j.polski

matematyka

10.40 - 11.25

4

w-f

matematyka

j.niemiecki

11.35 – 12.20

5

fizyka

w-f1/ j.niem.2

historia

12.30 – 13.15

6

infor. C/ j.niem.1

wos

w-f

13.25 – 14.10

7

 

 

wdz

 

środa

     

7.45 – 8.30

1

j. ang.1/ j.ang.2

chemia

wos

8.40 – 9.25

2

chemia

j.polski

j.polski

9.35 – 10.20

3

historia

j. ang.1/ j.ang.2

j.polski

10.40 - 11.25

4

w-f

fizyka

matematyka

11.35 – 12.20

5

matematyka

matematyka

w-f

12.30 – 13.15

6

zaj.techniczne

infor.A/w-f1

religia

13.25 – 14.10

7

 

w-f.2

z.artystyczne

 

czwartek

     

7.45 – 8.30

1

j. ang.1/ j.ang.2

matematyka

j.polski

8.40 – 9.25

2

fizyka

j. ang.1/ j.ang.2

historia

9.35 – 10.20

3

j.polski

fizyka

matematyka

10.40 - 11.25

4

matematyka

w-f2/j.niemiecki1

chemia

11.35 – 12.20

5

historia

religia

edb

12.30 – 13.15

6

biologia

j.niem2/w-f1

religia

13.25 – 14.10

7

religia

z.artystyczne

w-f

 

piątek

     

7.45 – 8.30

1

j.polski

chemia

j.polski

8.40 – 9.25

2

j.polski

religia

j. angielski

9.35 – 10.20

3

religia

j.polski

matematyka

10.40 - 11.25

4

w-f

j.polski

geografia

11.35 – 12.20

5

geografia

historia

w-f

12.30 – 13.15

6

matematyka

inf.B/w-f2

j.niemiecki

13.25 – 14.10

7

plastyka

w-f1

zaj.techniczne
wtorek, 11 marzec 2014 18:30

O szkole

Napisane przez

 Publiczne Gimnazjum nr 2  w Zbydniowie rozpoczęło działalność 1 września 1999 r.  Baza lokalowa opierała się o sale lekcyjne w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej, a od 24 stycznia 2007 r. ma swoją własną siedzibę.

         Każdy oddział   gimnazjalny ma do dyspozycji własne pomieszczenie (ładne, kolorowe klasy), uczniowie korzystają z pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, biblioteki. Mamy też piekną izbę regionalną.

Gimnazjum Publiczne nr 2 w Zbydniowie od początku swojej działalności oferuje swoim wychowankom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, wdraża aktywne programy i  projekty edukacyjno-wychowawcze.

Aktywna postawa nauczycieli oraz zaangażowanie uczniów pozwala na organizowanie imprez i uroczystości o charakterze lokalnym i środowiskowym, które na stałe zapisały się już w kalendarzu szkolnym; na organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania gimnazjalistów oraz na realizację programów i projektów edukacyjnych o różnej tematyce, dzięki wsparciu finansowemu fundacji i struktur  pozarządowych.

Celem prowadzonych projektów i programów jest przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, lokalnej społeczności. Szkoła uczy młodzież postaw przedsiębiorczych i społecznych, rozwija postawy prozdrowotne i kulturalne.

 Osiągane rezultaty są wynikiem przyjętej strategii, jaka jest współpraca z lokalnymi instytucjami: samorząd lokalny, organizacje pozarządowe, samorząd szkolny, rada sołecka. Współpraca ta pozwala na wyzwalanie różnorodnych inicjatyw młodzieżowych, które w większości opierają się na pomysłach młodzieży, przez nią są też realizowane. Pozwala nam to na uczenie młodzieży pracy w grupie, współpracy, poszanowania i odpowiedzialności. Szkoła dla naszej młodzieży jest również ich miejscem, z którym się utożsamiają.

wtorek, 11 marzec 2014 18:09

O Zbydniowie

Napisane przez

Zarys historyczny Zbydniowa

Zbydniów -to wieś, leży na trasie Stalowa Wola - Sandomierz,  na terenie powiatu stalowowolskiego, w  województwie podkarpackim, w Gminie Zaleszany. Jest jednym z 13 sołectw na terenie gminy o powierzchni 983 ha, jest drugą pod względem powierzchni wsią gminną, zamieszkuje ją ok.1200 osób. Historia wsi związana jest z historią rodu Horodynskich,właścicieli Zbydniowa od XIX wieku do 1943r.

Zbydniów wywodzi się od imienia Zbigniew. Jest to nazwa miejscowości rodzaju patronicznego, często występująca w nazewnictwie starych miejscowości. Tak też jest i ze Zbydniowem.
Przez całe wieki wieś leżała bezpośrednio nad Sanem, a właściwie nad jednym z głównych koryt rzeki. Na równinnym terenie pociętym rozlewiskami rzecznymi występują niewielkie
wyniosłości o deniwelacji ok. 1 do 3 metrów, z których jedną zajął dwór, a pozostałe wieś w okolicy dzisiejszych dzielnic wsi: Piasek, Dąbie, Kółko, Szkoła, Ligaw. Lokalizacja wsi nad dużą rzeką oraz na północnym skraju lasów w Puszczy Sandomierskiej dawała mieszkańcom możliwość korzystania z tego dobra. Dlatego też od najdawniejszych czasów historycznych teren wsi zamieszkany był przez ludność trudniącą się rybołówstwem i myślistwem. Zbydniów od najdawniejszych czasów pelnił funkcję ośrodka osadniczego dla okolicznych wsi, które powstały później jako osiedlane wolnizny (Dzierdziówka, Majdan Zbydniowski, a może i Kotowa Wola.) Od połowy XIV wieku Zbydniów występuje jako ośrodek dóbr królewskich, rządząc się prawem niemieckim i posiadając sołtysa z wydzielonym łanem sołtysim. Prawdopodobnie już od wczesnego średniowiecza wieś odchodziła od pierwotnej gospodarki opartej na rybactwie i łowiectwie, a w wyniku karczowania nadrzecznych lasów łęgowych stawała się wsią typowo rolniczą. Świadczy o tym urbanistyczny układ zabudowy wsi w typie okolnicy, charakterystyczny dla wsi formowanych w średniowieczu oraz niwowy układ pól, który zachował się do czasów dzisiejszych. Jak daleko sięgają początki historyczne Zbydniowa? Z pewnością przynajmniej do XII wieku. Danina dziesięciny oddawana była - do XIX wieku - plebanowi kościoła św. Wita w Gorzycach, który powstał w XII w., nie zaś plebanowi kościoła św. Mikołaja w Zaleszanach, który powstał ok. 1270 roku i od początku swego istnienia był kościołem parafialnym dla Zbydniowa. Taki układ potwierdza, że Zbydniów istniał jeszcze przed powstaniem parafii w Zaleszanach. Jan Długosz w 2 połowie XV wieku wymienia Zbydniów jako wieś królewską posiadającą 14 kmieci gospodarujących na 43,5 łanach roli, 4 zagrodników z rolą, 4 komorników z bydłem, 6 komorników bez bydła oraz 2 rzemieślników. We wsi był również oddzielny łan sołtysi. Cała królewszczyzna Zbigniew była oddana przez długi okres czasu w zastaw różnym rodzinom szlacheckim za pożyczki pieniężne zaciągnięte przez skarb królewski. W roku 1408 król Władysław Jagiełło, szykujący się do wojny z Krzyżakami, dał w dzierżawę Zbigniew w zastaw za pożyczkę Krystianowi Ostrowskiemu.Następnie królewszczyzna Zbigniew była w posiadaniu możnych rodów Rzeczypospolitej, też jako zastaw. Posiadali ją m. in. Filrejowie z Dąbrowicy i Leszczyńscy z Baranowa, od których na mocy przywileju królewskiego wydanego 27 marca 1607 roku w Krakowie dzierżawę przejęli średniej zamożności szlachcic sandomierski Walenty Czermiński i jego syn Ignacy, jako zwykli dzierżawcy królewszczyzny. Rodzina Czermińskich posiadała Zbydniów przez kilkadziesiąt lat, aż do drugiej połowy XVII wieku. Wtedy to wielkie królewszczyzny w starostwie sandomierskim przejęli książęta Lubomirscy, którzy trzymali je przez 120 lat do końca I Rzeczypospolitej szlacheckiej. W II poł. XVIII wieku właścicielem Zbydniowa był Jerzy Dembiński. Od końca XVIII w. Zbydniów należał do rodziny Horodyńskich. Ok. 1797 r. majątek nabył Dominik Horodyński ożeniony z Kunegundą Brochowską, a po nim gospodarowali w nim jego dwaj synowie: Onufry (ur. 1798) i Bogusław (1802-1866). W latach 1798-1806 Horodyńscy wznieśli dwór, który istnieje do dzisiejszego dnia, i założyli park romantyczny w typie angielskim z sadzawką. To właśnie z tej wsi 19 marca 1833 roku wyruszyła za San do Królestwa Polskiego wyprawa pułkownika Józefa Zaliwskiego mająca na celu wzniecenia powstania w zaborze rosyjskim. Uczestnikami tej wyprawy byli ówcześni właściciele Zbydniowa, bracia Bogusław i Onufry Horodyńscy. Ujęci, zapłacili za to długoletnim więzieniem - Onufry zmarł we Lwowie, a Bogusław, po kilku latach spędzonych w więzieniach w Kuffsteinie i Spielbergu, został zesłany do Lublany, skąd powrócił w roku 1844. W następnych latach dobra w Zbydniowie należały najpierw do najstarszego syna Bogusława Horodyńskiego i Zofii z Wierzbickich (1825-1900), Bogusława Onufrego (1850-1896), ożenionego z Antoniną z Podleskich, a następnie do młodszego, Zbigniewa (1851-1930), ożenionego z Marią z Podleskich (1861-1933).
Ostatnim właścicielem był syn Zbigniewa i Marii Horodyńskich, Zbigniew Bogusław Horodyński (1887-1943), który wraz z żoną, Zofią z Gieczewiczów (1892-1943), i innymi członkami rodziny Horodyńskich został zamordowany przez SS w Zbydniowie dnia 24 czerwca 1943.

O historii rodu Horodynskich mozna dowiedziec sie ze strony Stowarzyszenia Dar Serca dzialajacym przy Poblicznej Szkole Podstawowej w Zbydniowie im Rodziny Horodynskich - www.darzbydniow.dbv.pl

 

Kalendarz

czerwiec 2017
npwścps
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
lipiec 2017
npwścps
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Licznik odwiedzin

Dzisiaj46
Wczoraj165
Ten tydzień857
Ten miesiąc3744
Razem50377

Currently are 1321 guests and 10 members online

Poczta