.

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.           

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

 

2.           

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3.           

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

4.           

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5.           

Egzaminy gimnazjalne

 

 18-20 kwietnia 2018r.

6.           

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

1 listopada 2017 r. (środa),
1 stycznia 2018r. (poniedziałek),
1 maja 2018 r. (wtorek),

3 maja 2018 r. (czwartek),
31 maja 2018 r. (czwartek)

7.           

Dodatkowe dni wolne

30 kwietnia 2018r.(poniedziałek)

2 maja 2018r. (środa),

4 maja 2018r. (piątek),
1 czerwca 2018 r. (piątek)

8.           

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

9.           

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.