.

Aktualności

Aktualności (161)

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZBYDNIÓW

 SERDECZNIE ZAPRASZA
WSZYSTKICH SYMPATYKÓW PIŁKI SIATKOWEJ
NA I TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

”RODZICE  KONTRA UCZNIOWIE”

 

TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ 27.02.2016 ( SOBOTA)
O GODZ. 15.00
W SALI GIMNASTYCZNEJ 
W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM
W ZBYDNIOWIE.

 

GORĄCO ZACHĘCAMY RODZICÓW I UCZNIÓW DO SPĘDZENIA CZASU
NA RYWALIZACJI SPORTOWEJ W PIŁKĘ SIATKOWĄ,
A TAKŻE DO KIBICOWANIA SWOIM DRUŻYNOM.

SPORTOWA RYWALIZACJA I WSPÓLNA ZABAWA RODZICÓW I UCZNIÓW
TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA INTEGRACJĘ ŚRODOWISK RODZICÓW
I SZKOŁY, A TAKŻE PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

MIARĄ NASZEGO SUKCESU SĄ  AKTYWNI RODZICE, UCZNIOWIE
I NAUCZYCIELE, KTÓRYCH W NASZEJ SZKOLE NIE BRAKUJE.

ZAPRASZAMY I PANÓW I PANIE, DZIEWCZĘTA I CHŁOPCÓW Z NASZEJ SZKOŁY.

 

ZGŁOSZENIA:

INDYWIDUALNE  LUB GRUPOWE  
DO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ADAMA SURMY
DO DNIA 24.02.2016

LUB W DNIU  TURNIEJU

Gazetka

Napisane przez

ZAPRASZAMY DO LEKTURY KOLEJNEGO NUMERU KURIERA SZKOLNEGO.

Życzenia

Napisane przez

Wesołych świąt! Bez zmartwień,

Z barszczem, z grzybami, z karpiem,

Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych świąt! A w święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych świąt! A z Gwiazdką! -
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie jak najwięcej
Zwykłego, ludzkiego szczęścia.

Jasełka

Napisane przez
JASEŁKA

Zgodnie z tradycją, w naszej szkole tuż przed świętami odbyły się jasełka. To nie tylko okazja do tego, by sprawdzić talenty aktorskie, ale przede wszystkim, aby przybliżyć wszystkim historię świąt Bożego Narodzenia. Wszystko odbywało się w podniosłej atmosferze. Całości towarzyszyły piosenki wykonywane przez dziecięcy chór, co wprawiało wszystkich w świąteczny nastrój. Po sali wirowały anioły, które w takt muzyki kręciły swoimi białymi sukienkami. Nie mogło zabraknąć Józefa i Maryi, którzy pilnowali małego dzieciątka. Obowiązkowo pojawili się pasterze oraz Trzej Królowie. Dziecięca widownia przyglądała się wszystkiemu z zaciekawieniem. Każdy, kto znał grane kolędy, mógł podśpiewywać razem z chórem.

 

Po przedstawieniu uczniowie rozeszli się na klasowe wigilie, gdzie dzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia.

TYDZIEŃ ANTYNARKOTYKOWY

 

16 grudnia 2015r. podsumowaliśmy projekt pt. "Narkotyki - na co mi to". Był on realizowany w naszej szkole w ostatnich tygodniach. Projekt został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaleszanach.

                Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za społeczeństwo, w którym żyjemy, dlatego celem projektu było pogłębienie wiedzy wszystkich uczniów i rodziców na temat zagrożenia narkomanią, nabycie umiejętności walki z uzależnieniem. Chcieliśmy także uświadomić wszystkim konsekwencje eksperymentowania
z substancjami psychoaktywnymi i wesprzeć rodziców w przeciwdziałaniu zagrożeniom.

·         W ramach programu odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego policjant z Powiatowej Komendy Policji w Stalowej Woli poruszył niezwykle istotny problem, jaki stanowią w dzisiejszych czasach dopalacze oraz narkotyki. W trakcie pogadanki zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia związane z zażywaniem tych substancji. Mówił także o problemie odpowiedzialności prawnej.

·         Gimnazjaliści z klasy III uczestniczyli 5 listopada w warsztatach profilaktycznych
w MONARZE w Stalowej Woli.
 Podczas zajęć kształtowali umiejętność podejmowania właściwych decyzji, odkrywali swoje mocne strony. Zwrócili także uwagę na istotę komunikacji i znaczenie więzi oraz relacji w zaspokajaniu potrzeb. Uczniowie zdobyli także podstawową wiedzę na temat uzależnień i profilaktyki problemowej. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi; jego ważną część stanowiły zatem: burza mózgów, dyskusja, propozycje z sali, scenki dramowe. Podczas warsztatów uczestnicy nabywali umiejętności rozmowy z osobami eksperymentującymi, uczyli się interweniowania w takich sytuacjach.

·         Każda klasa  przygotowała informacje na przydzielony temat, dotyczący profilaktyki antynarkotykowej i nie tylko. Tablice z wiadomościami zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu.

                Klasa I - Przyczyny i skutki zażywania narkotyków.

                Klasa II - Dopalacze - dlaczego szkodzą?

                Klasa III - Cyberprzemoc.

·         Odbył się także konkurs wiedzy dla chętnych uczniów - uczestnicy odpowiadali
na pytania, dotyczące narkotyków, dopalaczy, narkomanii, profilaktyki antynarkotykowej.Wzięło w nim udział czternaścioro uczniów:

Z klasy I: Dominika Idec, Magdalena Grzybowska, Wiktoria Stadnik, Hubert Madej, Karolina Idec, Izabela Przybysz

Z klasy II: Izabela Skucińska i Aleksandra Krajanowska.

Z klasy III: Dominika Ludwik, Weronika Drozd, Eryka Gugnacka, Wiktoria Rycąbel, Sara Stadnik, Wiktor Sobol. Nagrody otrzymali: Weronika Drozd i Wiktor Sobol.

·          Można się także było wykazać w konkursie filmowym. Należało wykonać krótkometrażowy film w technice cyfrowej, nie dłuższy niż 60 sekund związany z tematyką antynarkotykową. Wpłynęło jednak tylko dwie prace od: Eryki Gugnackiej i Aleksandry Krajanowskiej. Obydwa filmy zostały nagrodzone.

 

·         Ostatnim działaniem w ramach projektu jest przedstawienie o charakterze profilaktycznym  pt. "Ostatni przystanek" w wykonaniu uczniów klasy I. 

 

Od 17 grudnia 2015r. będą przekazywane  informacje o ocenach przewidywanych na koniec I semestru w formie pisemnej lub w trakcie rozmowy indywidualnej. Ponadto każdy Rodzic otrzyma ankietę do wypełnienia. Prosimy o uzupełnienie jej i przekazanie  do szkoły.

 

MIKOŁAJKI

Dnia 07.12.2015r. w naszej szkole odbyły się mikołajki. Każda klasa miała własnego Mikołaja i tzw. Śnieżynki, które mu pomagały rozdawać prezenty. Mikołajami i śnieżynkami byli uczniowie z naszego gimnazjum. Każdy podczas zabawy otrzymał swój prezent. Podarunki były teoretycznie anonimowe - po wylosowaniu nazwiska staraliśmy się nie wyjawiać, komu w tym roku będziemy kupowali upominek, lecz nie udało nam i jeszcze w ten sam dzień każdy wiedział kto go wylosował J.

 

Dzień ten był czasem, kiedy z cały klasą mogliśmy miło spędzić czas, rozdając sobie prezenty. Upominki różniły się od siebie, ale myślę, że każdy jest zadowolony z podarunku. 

Andrzejki

Napisane przez

30 listopada w naszej szkole odbyły się andrzejki zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. Na ten czas szkolny korytarz przemienił się  w miejsce magii i wróżb. Spotkanie rozpoczęliśmy zabawą polegającą na układaniu butów. Pięć chętnych dziewczyn ułożyło buty ze swojej lewej nogi w długiego węża. Ta, której but pierwszy dotknął drzwi, jako pierwsza wyjdzie za mąż. "Szczęściarą" okazała się Julka Sztuka. Następnie odbyło się lanie wosku, oczywiście przez klucz. W tej zabawie wzięli udział także panowie. Bryłki z wosku przedstawiały przeróżne kształty począwszy od żyraf, poprzez żółwie, a kończąc na tych trudnych do interpretacji. Kolejna zabawa polegała na losowaniu przedmiotów np. różańca, książki, pierścionka itp. Każdy z czwórki uczestników musiał wybrać jeden z nich. Wśród losujących znalazły się trzy zakonnice, jeden naukowiec oraz ksiądz. W ostatniej zabawie mogli wykazać się panowie. Ich zadaniem było obranie jabłka tak, aby jego skórka stanowiła długi, nieprzerwany wąż. Następnie musieli rzucić skórką przez lewe ramię. Jaki kształt litery przybrała skórka, tak będzie zaczynać się imię przyszłej małżonki. Wśród imion pojawiła się Celina i Aleksandra. Każdy kto zaangażował się w zabawę otrzymał słodką niespodziankę. Niestety, pomimo przyjemnej atmosfery wieczór wróżb musiał dobiec końca, a uczniowie wrócić do swoich zajęć. Cały dzień minął nam na wspólnej zabawie i śmiechu. Mamy nadzieję, że większość naszych wróżb sprawdzi się w przyszłości. 


W dniach od 1grudnia 2015r. do 11 grudnia 2015r. organizujemy Tydzień Antynarkotykowy
w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie 
pod hasłem
"Narkotyki  - na co mi to"

 

Zadania dla klas

Każda klasa  do dnia 7 grudnia 2015r. przygotuje na tablicy korkowej informacje na przydzielony temat, dotyczący profilaktyki antynarkotykowej i wystawi ją na korytarzu szkolnym. Na tablicy powinno znaleźć się ciekawe hasło, odpowiednie do treści, plakat, informacje opatrzone grafiką.

Klasa I - Przyczyny i skutki zażywania narkotyków.

Klasa II - Dopalacze - dlaczego szkodzą.

Klasa III - Cyberprzemoc.

 

Materiały do przygotowania tablicy zostaną przekazane poszczególnym klasom.

Konkurs dla uczestników indywidualnych z PG nr 2 w Zbydniowie

KONKURS WIEDZY

1.     W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni.

2.     Każdy uczestnik, deklarujący chęć udziału w dniu 1 grudnia 2015r. otrzyma kartkę z pytaniami, dotyczącymi narkotyków, dopalaczy, narkomanii, profilaktyki antynarkotykowej.

3.     Odpowiedzi należy przygotować do dnia 4 grudnia 2015r. i złożyć u organizatorów.

4.     Spośród osób, które złożyły poprawne odpowiedzi zostaną wyłonieni zwycięzcy.

5.     Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania Tygodnia Antynarkotykowego.

KONKURS FILMOWY

Przedmiotem Konkursu jest krótkometrażowy film wykonany w technice cyfrowej, nie dłuższy niż 60 sekund.  Film musi być związany z tematyką antynarkotykową.

Prace na podpisanych płytach CD należy składać do 11 grudnia 2015r. u organizatorów.

PODSUMOWANIE TYGODNIA ANTYNARKOTYKOWEGO POŁĄCZONE
Z WRĘCZENIEM NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ 15 GRUDNIA 2015R.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. NAPRAWDĘ WARTO.

Małgorzata Janusz, Danuta Marut-Krajanowska