.

poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:27

Czas na podsumowanie...

Napisane przez 

 Szkole Dni Profilaktyki odbywały się w tym roku pod hasłem „NARKOTYKI,  DOPALACZE – ŻYCIA WYPALACZE”. Ich celem jest popularyzacja idei profilaktyki w szkole, uświadomienie szkodliwości przyjmowania używek: narkotyków, dopalaczy, alkoholu i tytoniu, podkreślenie wartości postaw abstynenckich oraz propagowanie  zdrowego stylu życia.

W ramach działań trzecioklasiści uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Stalowej Woli. Podczas zajęć uczniowie zdobyli podstawowe wiadomości o substancjach uzależniających. Pracując w grupach omawiali przyczyny oraz skutki  sięgania przez młodych ludzi po środki psychoaktywne. Poznali także mechanizm powstawania uzależnień oraz doskonalili umiejętności skutecznego odmawiania, tj. zachowań asertywnych.

Ponadto każda klasa przygotowała plakat na przydzielony temat, dotyczący profilaktyki uzależnień od narkotyków, papierosów i alkoholu.

 Klasa VI przygotowała plakat pt. „Promujemy zdrowy styl życia”, Klasa VII – plakat o „Wpływie używek na funkcjonowanie i samopoczucie człowieka”, klasa II zaprezentowała  10 zasad asertywnego odmawiania przyjęcia używek, a klasa III „Etapy uzależniania się od narkotyków”.

Każdy mógł także wziąć udział w konkursach tematycznych:

           Konkursie  wiedzy, w którym należało rozwiązać test, dotyczący narkotyków, dopalaczy, narkomanii, uzależnienia od tytoniu i alkoholu oraz szeroko pojętej profilaktyki.

           Uczestnicy konkursu plastycznego przygotowywali pracę pt. "W kręgu rodziny" z hasłem z zakresu profilaktyki uzależnień.

           Trzeci konkurs to konkurs na ulotkę profilaktyczną skierowaną do młodzieży gimnazjalnej, zawierającą podstawowe informacje na temat używek, ich wpływu na zdrowie, negatywnych skutków  zażywania.

 Ponadto każda klasa miała za zadanie przygotować na podsumowanie Szkolnych Dni Profilaktyki krótki „program”, dotyczący profilaktyki uzależnień. Uczniowie wykazali się dużą inwencją. Wszystkie występy były bardzo ciekawe i skłaniające do przemyśleń.

Po występach zostały rozdane nagrody w konkursach ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaleszanach.

Czytany 2967 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 styczeń 2018 10:26