.

czwartek, 24 listopad 2016 11:13

Szkolne Dni Profilaktyki

Napisane przez 

 Narkotykom i dopalaczom -NIE   

 


 

Od 21listopada 2015r. w naszej szkole organizujemy

Szkolne Dni Profilaktyki pod hasłem:

 

Narkotykom i dopalaczom -NIE

 

Zadania dla klas

Każda klasa  do dnia 28 listopada 2016r. przygotuje na bristolu plakat
na przydzielony temat, dotyczący profilaktyki antynarkotykowej i umieści go na korytarzu szkolnym. Na plakacie powinno znaleźć się ciekawe hasło - odpowiednie do treści, informacje opatrzone grafiką, wiersz...

Klasa I - Przyczyny i skutki zażywania narkotyków i dopalaczy.

Klasa II - Narkotyki i dopalacze – źródłem zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

Klasa III - Leczenie osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy.

 

Konkursy dla uczestników indywidualnych - uczniów naszego gimnazjum

·         KONKURS WIEDZY

 

1.    W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni.

2.    Każdy uczestnik, deklarujący chęć udziału dnia 25 listopada 2016r. otrzyma kartkę
z pytaniami, dotyczącymi narkotyków, dopalaczy, narkomanii oraz profilaktyki antynarkotykowej.

3.    Odpowiedzi należy przygotować do dnia 29 listopada 2016r. i złożyć u organizatorów.

4.    Spośród osób, które złożyły poprawne odpowiedzi zostaną wyłonieni zwycięzcy.

5.    Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania Szkolnych Dni Profilaktyki.

 

·         KONKURS PLASTYCZNY

Uczniowie przygotowują pracę plastyczną pt. " Narkotykom i dopalaczom -NIE"

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (rysunek kredką, tuszem, akwarelą, ...), format pracy: A-4, A- 3. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 29 listopada 2016r.
do organizatorów.

Kryteria oceny: zgodność z tematem, estetyka wykonania, oryginalność ujęcia tematu.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody podczas podsumowania Szkolnych Dni

·         KONKURS NA ULOTKĘ PROFILAKTYCZNĄ

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu ulotki skierowanej do młodzieży gimnazjalnej, zawierającej podstawowe informacje na temat narkotyków i dopalaczy, ich wpływu na zdrowie, negatywnych skutków ich zażywania, uzależnień. Ulotki powinny zawierać: hasło promujące tematykę antynarkotykową, treść merytoryczną oraz ciekawą, oryginalną i pomysłową szatę graficzną. Ważnym elementem branym pod uwagę będzie także estetyczna forma wykonania pracy. Prace mogą być składane w formie elektronicznej na nośniku CD.   Projekt powinien być przygotowany w formacie A5 i składany na 2 części.

Prace należy składać do 6 grudnia 2016r. u organizatorów. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania Szkolnych Dni Profilaktyki.

 

PODSUMOWANIE TYGODNIA ANTYNARKOTYKOWEGO POŁĄCZONE Z WRĘCZENIEM NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ
13 GRUDNIA 2016R.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. NAPRAWDĘ WARTO.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaleszanach.

Czytany 5129 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 24 listopad 2016 11:19